– Kvoter Namsenvassdraget 2021

Kvotebestemmelser
Døgnkvote:
Laks: 4 avlivet laks per døgn hvorav maks 2 laks over 55cm.
Sjøørret: I Namsen og Sanddøla, 1 stk. og i Høylandsvassdraget 2 stk. avlivet sjøørret per døgn.

Dersom fiskeren oppfyller døgnkvoten for avlivet laks eller først avliver 2 laks over 55cm, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter.

Sesongkvote:
Laks: 12 avlivet laks per sesong.
Sjøørret: 4 avlivet sjøørret per sesong.

Dersom fiskeren oppfyller sesongkvoten avsluttes fisket for sesongen. 

Fra 1. august er hunnlaks fredet og skal settes ut på en skånsom måte. Ved tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut på en skånsom måte. 
Gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som gjenutsatt.  
Oppdrettsfisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som oppdrett.  
Brunørret belaster ikke kvoten, men det oppfordres til at den registreres på laksebørsen -som brunørret

Definisjon:
Døgnkvote: samlet antall laks/sjøørret en person kan avlive i løpet av et døgn. Kvotene følger datodøgnet. 
Sesongkvote: samlet antall laks/sjøørret en person kan avlive i løpet av et kalenderår.
Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget. Styret i Namsenvassdraget Elveierlag kan innføre begrensninger eller stans i fisket i svært spesielle tilfeller på bakgrunn av for eksempel lave vannføringer, høye vanntemperaturer og/eller sykdomsutbrudd. 

Roers kvote
Roer som er ansatt av fiskerettshaver(e) i Namsenvassdraget og/eller leies mot godtgjørelse av kunde, har ingen egen fiskekvote. Roer må ha løst fiskeavgiften for å få lov til å delta i fisket. Roer og guide plikter å sette seg inn i fiskereglene.