– Covid-19 og årets Laksesesong

Lilleøen Gård tar Covid-19 situasjonen alvorlig, og gjør nødvendige grep for å forhindre spredning av Corona-viruset. Som et minimum følger vi rådene som til enhver tid kommer fra helsemyndighetene, https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

I siste informasjon fra myndighetenes side ref. Norske Lakse elver, oppfordres det til utendørsaktiviteter og reise i Norge pr 23.04. Det vil si at Laksefiske og overnatting kan gjennomføres, så lenge lokale og sentrale smittevernregler følges.

Lilleøen Gård følger situasjonen fortløpende og vil tilrettelegge slik at Laksefiske kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Som gjest skal du føle deg trygg på at Lilleøen Gård følger de regler som blir pålagt oss!

Pr.dato ser det ikke ut som utenlandske turister kan komme til Norge. 

Vi vil oppdatere denne informasjonen så fort det kommer endringer.
Slik det er nå er det disse retningslinjer som skal følges:

                                      Coronatiltak Laksefiske 2020

  1. Husk å skrive ditt navn + telefonnr på utlagt liste ved ankomst i huset-hytta

  2. Hvis du har symptomer på sykdom ta kontakt med legevakta nr: 116 117. Ved akutt sykdom/ skade ring 113.

  3. Husk 1 meters avstand. Husk 15 minutter regel

  4. Ta av sengetøy før avreise. Legg det i en sekk, og plasser den ute på trappa.

  5. Vær ekstra varsom ved fiske på høy vannstand.

  6. Vi oppfordrer til å bruke egne redningsvester, eller ta kontakt med grunneier for å kjøpe vest.

  7. Husk god hånd- og hostehygiene.

  8. Vi henstiller til å ta med og bruke eget desinfiseringsmiddel.

  9. Unngå håndhilsning og klemmer med personer, også etter at laksen ligger på land.

                                                 Skitt fiske!

 

 Svein Romundstad
 Lilleøen, 7863 Overhalla
 Tlf: 913 76 639
 [email protected]